O NAS

WIZJA NASZEGO PRZEDSZKOLA

Jesteśmy przedszkolem dbającym o wszechstronny rozwój dziecka, w oparciu o chrześcijańskie wartości wychowania i współpracy z rodzicami, środowiskiem,
pozwalającym im osiągnąć dojrzałość szkolną.

MISJA PRZEDSZKOLA

JESTEŚMY PRZEDSZKOLEM:

  • promującym chrześcijański system wartości;
  • wspierającym rozwój indywidualny dziecka, dając mu szansę spełnienia się w zmieniającym się świecie;
  • kształtującym osobowość dziecka w duchu miłości i prawdy;
  • bezpiecznym;
  • przyjaznym;
 • zapewniającym dobrze zorganizowane i atrakcyjne zajęcia.

W NASZYM PRZEDSZKOLU JEST ZAWSZE WESOŁO

I NIGDY NIE MA CZASU NA NUDĘ !