KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

 

Przedszkole współpracując z rodzicami i środowiskiem lokalnym:

  • Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.
  • Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.
  • Promuje zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie.
  • Buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej oraz chrześcijański system wartości.
  • Pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA nastawiona jest na szeroko rozumiany rozwój dziecka tak, aby:

  • Z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający je świat, nauczyło się samodzielności i z powodzeniem mogło podjąć naukę w szkole.
  • Nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi oraz dorosłymi.
  • Poznało radość płynącą z zabawy.